Kategoriler
Büyüler

Mezara Gömülen Büyü

Mezara gömülen büyü, sonraki dinlerde Süryani ve Ermeni alimler tarafından geliştirilmiştir. Daha güçlenerek bütünleşmiştir. Tüm dinlerin kolajı olarak özellikler bu büyülerde toplanmıştır.

İbranice, Süryanice, Aramca, Arapça dillerinde özel dualar içerir. Yahudi, Süryani ve Pagan inanışlarından oluşan ritüelleri bulunur.

Kişileri ayırmak, işlerini bozmak, iflasa ve felakete sürükletmek için yapılır. Mezara gömülen büyüler derin ilmi bilgiye sahip özel eğitimli medyum hoca tarafından yapılır.

Mezara Gömülen Büyü Nedir?

Mezara gömülen büyü nedir sorusu büyüye meraklı kişiler tarafından araştırılır ve ne için yapıldığı öğrenilmek istenir.

Mezar gömülen büyüler kişilerin kötülüğü için yapılan olumsuz etkiler veren felaket ve kötücül büyülerdir. Kara büyülerin çoğu mezara gömülerek etki sağlar.

Bu büyüler zor işlemlerle yapılır ve yapıldıktan sonra çok zor karışık işlemler uygulanarak bozulabilir. Kişilere büyük zarar, hasar ve arıza veren bu büyüler çok eski ilimlerden bugünümüze kadar ulaşmıştır.

Harut ve Marut zamanında ilk Yahudi alimlere öğretilen ve özellikleri sır olarak aktarılan bu büyü büyük sırlar ve gizemli uygulamalar, çok gizli dualar ve ritüellerden oluşur.

Büyüler konusunda başka makaleler: https://cedide.com/buyuler/

Mezara Gömülen Büyü Nasıl Yapılır?

Mezara gömülen büyü nasıl yapılır sorusunun birçok yanıtı bulunur. Mezar büyüleri çok kapsamlıdır. Her büyünün farklı uygulaması ve yapılış şekli bulunur. Büyü şekli niyete göre belirlenir. Bu etkili ve güçlü tesirleri olan büyüler yapılmadan önce yapılacak kişiye ve yaptıran kişiye bakım yapılması gerekir.

Mezara Gömülen Büyü Nasıl Yapılır?

Kişiler üzerinde başka etkiler varsa önce bunların tespit edilmesi ve yapılacak büyünün ondan güçlü etkiler sağlaması gerekirse önce o etkilerin kaldırılması gerekebilir. Bakım çalışmasında kişinin işlem tahtasının açık olup olmadığına da bakılır.

Bakım çalışması sonrasında kişi bilgileri ile muska yazılabilir, kişi temsil edecek bir figür belirlenebilir.  Bazı çeşitlerinde yeni defnedilen birinin mezarından toprak alınıp yapılır. En son uygulama muska, figür veya kilit gibi materyaller mezara görülerek okumalarla büyü tamamlanır.

Bu uygulamaların hepsi niyete, kişiye ve etki süresine göre belirlenir. Bunların hepsine uzman medyum hoca karar verir. Mezar büyüleri geri dönüşü olmayan güçlü ve kişilerin felaketi olacak büyülerdir.

Mezara Gömülen Büyü Nasıl Bozulur?

Mezara gömülen büyü nasıl bozulur konusu çok zor ve karmaşık uğraşlar isteyen uygulamalardan oluşur. Bu büyülerin bozulması yapılmasından kat be kat daha zordur. Çok derin bilgi birikim, ilim bilgisi, uzmanlık, deneyim ve doğuştan gelen yetenek gerekir.

Mezar büyüleri çok etkili fazla sayıda tılsım, üstün güçlere sahip birden fazla ruhani ve nurani varlıklar, çok gizli dualar, ilimlerin sırlarıyla yapılır. Çok karmaşık bir mantığı ve formülü bulunur. Bu formülün çözülebilmesi için Yahudi ilmi, Süryani ilmi, Ermeni ilmi, Mukaddes ilimler ve ledün ilminin üst düzeyde bilinmesi, aynı zamanda bütün sırlarına vakıf olunması gerekir.

Büyü bozma işlemleri ters işlemler yapılarak bozulur. Bunu yapılabilmesi için Var olan tüm ilimlerde uygulanan bütün büyülerin özelliklerinin bilinerek ona göre ters işlem yapılmasını gerektirir. Bu işlemleri sadece ve kesinlikle ihtisas sahibi uzman medyumlar yapabilir.

Bilgi ve eğitim sahibi olmayan kişilerin büyülerle uğraşmaması, işlem yapmaması gerekir. Kişiler için varlıklarla ve tılsımlarla uğraşmak istemedikleri sonuçlara neden olabilir. Mezar büyüsünün bozulmasını isteyen kişilerin medyum hocadan yardım istemesi gerekir.

Mezara Gömülen Büyüyü Kim Yapar?

Mezara gömülen büyüsü kim yapar sorusunun cevabı İhtisas Sahibi Medyum Cedide Hoca‘dır. Varlıklar ve tılsımlar konusunda icazet sahibi medyum hoca tüm ilimlere üst düzeyde vakıftır. Yahudi ilmi, Süryani ilmi, mukaddes ilimler ve ledün ilmi olmak üzere bütün ilimler için alimlerden eğitim ve feyz almıştır.

Alimlerin öğretileri ışığında ilimleri hatmetmiş ve kendi bilgi birimi ve doğuştan gelen yeteneğiyle bütünleştirmiştir. Ledün ilmi sonradan öğrenilen ve etiğim alınarak bilinen bir ilim değildir. Ledün ilmi seçilmiş özel kişilere Allah tarafından bahşedilir. Kişi Allah tarafından ödüllendirilerek bu bilgilere sahip olur. Tüm büyülerde ledün ilminin derin sırları bulunur.

Bu ilme vakıf medyum hoca mezara gömülen büyüler konusunda da derin bilgiye sahiptir. Birçok uygulaması ve ritüelleri olan bu büyülerin gerçek ve doğru anlamda yapılası gerekir. Tüm incelikleriyle yapılmadığı zaman yapana ve yaptırana sıkıntı yaratabilir.

Büyülerin yarım yamalak ve eksik yapılmaması gerekir. Varlıkları ve tılsımları tetikleyen büyüler onların kontrolden çıkmalarına neden olabilir. Gerçek, eğitimli, ilim ve irfan sahibi uzman medyum hoca tarafından yapılaması gerekir.

Mezara Gömülen Büyü Evde Yapılır mı?

Mezara gömülen büyü evde yapılır mı diye araştıranlar bu işlemi yapmayı denememeli ve mutlaka bunun için eğitimli ve gerçek medyum hocalardan yardım istemeleri gerekir. Mezara gömülen büyüler ve bütün büyüler kişiler için tehlikelidir.

Nasıl ki eğitimi olmayan kişi cerrahlık yapamazsa eğitimi ve bilgisi olmayan kişilerde büyü yapamaz. Bunun yapılabilmesi için yılların bilgi birikimi, deneyim ve derin ilim bilgisi, özel yetenek ve bahşedilmiş özellikler gerekir. Hiç ilim ve fikir sahibi olmadan varlıklarla uğraşılması onları sinirlendirebilir ve kontrolden çıkarabilir.

Mezara Gömülen Büyü Evde Yapılır mı?

En ufak bir tereddüt yaşayan kişi varlıkların himayesine onların etkisi altına girebilir ve kölesi olabilir. Bu durumdan kurtulmak da oldukça zordur. Büyüler enerjilerin oluşturulması, var olan enerjilerin yönlerinin değiştirilmesi ve bu enerjilerin belli bir rotada yönlendirilmesiyle oluşur.

Üst düzeyde uzmanlık ister. Büyü yapılabilmesi için sadece ilim ve bu ilimlerin dilleri değil aynı zamanda, sinerji, şifacılık, metafizik, kimya ve psikoloji gibi bilim dalları hakkında da eğitimli olunması gerekir. Büyü yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka uzman medyum hocadan yardım istemesi gerekir.

Mezara Gömülen Büyü Belirtileri

Mezara gömülen büyü belirtileri niyete ve yapılış şekline göre değişmektedir. Kısa sürede etkili olan mezar büyüleri yapıldığı anda görülen belirtiler:

  • Fiziksel ve psikolojik anlamda problemler yaşanır.
  • Nefes alma, daralma ve sıkıntı başlar.
  • Uyku problemleri, kâbus ve halüsinasyonlar başlar.
  • Olmayan sesler ve varlıklar hissi oluşur.
  • Ölüm korkusu veya ölme isteğinin oluşması.

En Etkili Mezara Gömülen Büyü

En etkili mezara gömülen büyü deneyimli, nefesi kuvvetli ihtisas sahibi Medyum Cedide tarafından yapılır. Büyünün etkili olabilmesi için tüm detayların doğru ve sırasıyla yapılaması ve uygulanması gerekir. Eğitimli, bilgili medyumlar tarafından büyü etkili olarak tutar.

Önemli olan büyülerin uzmanları tarafından yapılmasıdır. Eğitimsiz kişiler işlemleri tamamlayamadıkları için olumsuz sonuçlar yaşanabilir. Mezara gömülen büyü yaptırmak isteyen kişilerin medyum hocadan yardım istemesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir